hhhhhmmmm i like this song ap ko samjaha hai jab se zindagi baki ap sun lo aur daikh looo,,,,,,,,,,,,,My name is Shahbaz ALi from faislabad my cell is, 0301-6026216ap ko samjha hai jab se zindagi, 0301-6026216
hhhhhmmmm i like this song ap ko samjaha hai jab se zindagi baki ap sun lo aur daikh looo,,,,,,,,,,,,,My name is Shahbaz ALi from faislabad my cell is, 0301-6026216ap ko samjha hai jab se zindagi, 0301-6026216

hhhhhmmmm i like this song ap ko samjaha hai jab se zindagi baki ap sun lo aur daikh looo,,,,,,,,,,,,,My name is Shahbaz ALi from faislaba...

Read more »
12:30 AM
 
 
Top